Uređivanje procesa proizvodnje

Obveza elektrana u vezi uređivanja procesa proizvodnje podrazumijeva da se unaprijed mora dojaviti očekivana količina proizvedene i u sustav unesene energije u određenom vremenskom razdoblju. Ukoliko ta procjena nije točna, količina energije koja time ispada obvezno se nadopunjuje izjednačavajućom energijom.

S 3 godine iskustva koje je iza nas u području uređivanja procesa proizvodnje, kao Odgovorna tvrtka za Grupu uređivanja mjerodavni smo nositelj uloge na tržištu. Naši klijenti mogu računati na fiksni prihod od uređivanja procesa proizvodnje.

KORACI UREĐIVANJA PROCESA PROIZVODNJE

01

DNEVNI RASPORED PROCESA PROIZVODNJE

Tijekom aktualnoga dana, prilagodba raščlanjeno na 15 minutne intervale već realiziranog dnevnoga prijenosa preuzimatelju energije, radi preciznijeg određivanja proizvodnje.

02

UREĐIVANJE PROCESA PROIZVODNJE TIJEKOM DANA

Tijekom aktualnoga dana, prilagodba raščlanjeno na 15 minutne intervale već realiziranog dnevnoga prijenosa preuzimatelju energije, radi preciznijeg određivanja proizvodnje.

03

PLAN PROIZVODNJE ENERGIJE

Za preuzimatelja korisnika energije obvezno se dostavljaju plan proizvodnje električne energije, rotacijske prognoze proizvođača za narednih 12 mjeseci, raščlanjene po mjesecima i vremenskim zonama.