Održavanje

Kompletan sustav pregledava se dva puta godišnje, u proljetnom i jesenskom razdoblju. Stručnjak za održavanje dužan je izvršiti alkualne preglede, održavanje koje propisuju proizvođači i tvrtka odgovorna za instaliranje. Mijenja, zamjenjuje pohabane natpise i tablice, provjerava stanje ograde. O učinjenim zahvatima priprema snimke i sastavlja zapisnik.

 • Provjera razine napona u akumulatoru,
 • Uklanjanje nastalih onečišćenja.
 • Pregled (mehaničke oštećenja, razina ulja, RM6 plinski tlak, stanje izolacije),
 • Priključci, provjera priključaka, zatezanje
 • Uklanjanje onečišćenja.
 • Testiranje sigurnosnih separatora,
 • Testiranje motornih pogona,
 • Testiranje jedinice za neprekidno napajanje,
 • Provjera uz pomoć termičke kamere
 • Autentifikacija strujnih transformatora (po potrebi).
 • Pregled (traženje mehaničkih oštećenja, testiranje brave),
 • Provjera uz pomoć termičke kamere
 • Provjera, zatezanje priključnih točaka, vijaka, stezanja
 • Uklanjanje onečišćenja.
 • Pregled odvodnika prenapona,
 • Testiranje prekidača.
 • Pregled (traženje mehaničkih oštećenja, provjera učvršćivanja
 • Provjera uz pomoć termičke kamere
 • Čišćenje uređaja za provjetravanje, ventilatora
 • Pregled priključaka,
 • Ažuriranje Firmware-a.
 • Pregled vezova (traženje mehaničkih oštećenja, pregled termičkom kamerom, zatezanje).
 • Pregled (traženje mehaničkih oštećenja, provjera učvršćivanja, kabela, priključaka i junction boksova),
 • Provjera uz pomoć termičke kamere
 • Mjerenje string-ova,
 • Uklanjanje grubih onečišćenja.
 • Pregled (traženje mehaničkih oštećenja, provjera pričvrščenosti priključaka),
 • Testiranje primjerenog rada.
 • Pregled (traženje mehaničkih oštećenja, provjera učvršćivanja),
 • Provjera i naknadno zatezanje EPH i vijčanih spojeva,
 • Ažuriranje zapisnika.
 • Traženje mehaničkih oštećenja,
 • Pregled vijčanih spojeva, točaka zavrtanja, zatezanje do odgovarajuće pozicije,
 • Provjera i zatezanje podupirača okvira i vjetrovnih rešetki,
 • Provjera i popravak premaza tretiranih površina.
 • Pregled priključka preklopnika na stupu (ispravnost izolatora i krajeva kabela),
 • Provjera mehaničkog stanja drenaže zaštitnog provodnika.